Local Partnerships for Greener Cities and Regions
Shtëpi  Kalendar  Kontakte
Miresevini!

Objektivi kryesor i projektit eshte qe te fuqizoje implementimin e politikave publike lokale dhe strategjive te lidhura me eficiencen e energjise per nje zhvillim te qendrueshem lokal dhe rajonal te qyteteve te MED dhe komuniteteve lokale nepermjet:

  • zhvillimit te modeleve inovative te perbashketa duke perfshire zhvillimin, promovimin dhe testimin e rekomandimeve operancionale per tejkalimin e veshtiresive egzistuese te ndeshura nga autoritetet lokale publike dhe;
  • permiresimin e bashkeveprimit te aktoreve ne implementimin e masave efikase te energjise nepermjet krijimit te pertnershipeve lokale.
The Rethymno Group

The Rethymno Group