Local Partnerships for Greener Cities and Regions
Početna  Kalendar  Kontakti
Dobrodošli!

Glavni cilj projekta je jačanje sprovođenja lokalnih javnih politika i strategija koje se odnose na energetsku efikasnost za održivi lokalni i regionalni razvoj Med gradova i lokalnih zajednica putem:

  • razvijanje zajedničkog inovativnog pristupa, uključujući razvoj, promociju i testiranje operativnih preporuka za prevazilaženje postojećih problema sa kojima se suočavaju lokalne vlasti;
  • unapređenje saradnje zainteresovanih strana u sprovođenju mjera energetske efikasnosti stvaranjem lokalnih partnerstava.
The Rethymno Group

The Rethymno Group